A. Bak Péter (Baja, 1950) festőművész.

A festés alapjait apja, P. Bak János mellett sajátította el. A Képzőművészeti Szakközépiskolában folytatott tanulmányok után faipari szakközépiskolába járt, majd a Moholy Nagy Művészeti Stúdióban képezte magát Lossonczy Tamás, Szalai Zoltán, Fischer Ernő irányítása alatt.

Andráskó Péter (Esztergom, 1981) képzőművész. 2007-ben diplomázott a MKE festő szakán. Mesterei: Gaál József és Ötvös Zoltán. Alkotásait,amelyeket néha durva vászonra, enkausztikából épít fel, olykor fotóval egészít ki, szándékosan nem látja el címmel.

Bangó Miklós (Esztergom, 1945) festőművész, rajztanár. Az egri Tanárképző Főiskolán szerzett rajz-földrajz szakos tanári diplomát. Mestere: Blaskó János. Többnyire táj- és városképeket készít. Kompozícióira a látvány mozaikszerű felbontása, színgazdag előadása jellemző. Legkedveltebb technikái az akvarell, a pasztell, de készít kollázsokat is.

Bánhidy László (Eger, 1952) rajztanár. Az egri Tanárképző Főiskola után a magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát, de a művészi pálya helyett a tanítást választotta. Mint Esztergom kulturális életének egyik szervezője számos tárlatot nyitott meg, a város reprezentatív nagykiállításainak (Goya, Chagall, Aba-Novák) kurátora volt. Kárpát-medencébe és Észak-Olaszországba irányuló kirándulások népszerű idegenvezetője. A Céh elnökeként a közösség összekovácsolódását segítette elő (2006-2011). * 

Bugyács Sándor (Párkány/Šturovo (SK), 1951) festőművész, grafikus, illusztrátor. Autodidakta művész.  

 

dr. Bárdos István (Battonya, 1945) művelődés-történész. Debrecenben végzett felsőfokú tanulmányok után ugyanott kultúrfilozófia-művelődéstörténet szakirányon szerzett doktorátust. Később Esztergomban, a városi tanács művelődési osztályán dolgozott, majd Komárom-Esztergom megye közgyűjteményi és közművelődési vezető főtanácsosa lett. Évtizedek óta végzett kulturális-művészeti szervező tevékenysége során számos kiállítás-megnyitót tartott, katalógus-bevezetőt írt, több katalógus szerkesztője vagy szerzője. *

 

Ferencz Dániel (Veszprém, 1987) képzőművész, fotóművész. A szentendrei művészeti iskolában tanult alkalmazott grafikát, majd a kaposvári egyetemen végzett fotóművészként. Kísérletező alkotó, aki a képzőművészet számos területén (beleértve a street artot is) keresi a kifejezés új útjait. Esztergomhoz a város alternatív kultúrközpontja, a Kaleidoszkóp Ház alkotóközössége révén kapcsolódik. * 

 

Ferenczi Gábor (Debrecen, 1969) festőművész. Az esztergomi tanítóképző főiskolán folytatott tanulmányai után a városban és környékén él, tanít, dolgozik. Főiskolai mestere Kaposi Endre, majd a szentendrei Vajda Lajos Stúdió vonzáskörében végzi alkotómunkáját. Kezdeményezője-szervezője számos helyi avantgárd kiállításnak és eseménynek. Expresszív formavilága helyenként szürreális elemekkel bővül, ironikus humora a művek címében is megmutatkozik. *

 

Franta Dezső (Szentendre, 1958) restaurátor művész. A Magyar Képzőművészeti Főiskola fa- és fémrestaurátor szakán végzett 1986-ban. A főiskola elvégzése után visszatért középiskolai tanulmányai színhelyére, Esztergomba, ahová a mai napig visszajár tanítani. Faművességet, kerámiaművességet és rajzot oktat. Kerámiát 18 éves kora óta készít.

 

 

 

Franta Dezső, Szentendre, 1957– 

restaurátorművész, keramikus, néprajzos

1056 Budapest, Szerb utca 15.

Tel.: 06-1-318-7472; Mobil: 00-36-30-258-9869

E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

 

Munkássága

Elsősorban tárgyrestaurátorként (fa- és fémtárgyak, valamint bútorok) tevékenykedik. Tervez játszótéri berendezéseket is. Fotográfusként, szobrászként, keramikusként is alkot. 

Tanulmányok: 1972-1976: Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium, kémia szak; 

1977: alapfokú, majd 1978-ban középfokú szilikát tárgyrestaurátori bizonyítvány; 1982-1986: Magyar Képzőművészeti Főiskola Tárgyrestaurátor Szak; 1985: ugyanott ötvös restaurátorművész diploma; 1987-1989: Műegyetemen Műemlékvédelmi Szakmérnöki diploma; 2000-2004: Magyar Művelődési Intézet, a népi kerámiaművesség elméleti és gyakorlati képzése „C” kategóriás szakkörvezetői tanfolyam, Székesfehérvár (első ilyen képzés az országban), Ybl Miklós Szakközépiskola, Székesfehérvár, kerámia szak. 

Tagja 

Művészeti Alap illetve jogutódja a MAOE; 1992: EMC

Tisztségei

Fejér Megyei Népművészeti egyesület elnöke

Munkahelyei: 1976-2002: BBM; Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága; 1990-: Szabadfoglalkozású restaurátorművész; 2000- Aba, Sárvíz” Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanít kerámia szakon. 2001-2003: Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár, kerámia szakkörvezető; A Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola tanára, Zebegény

Tanulmányutak: 1997: Dél – Amerika, több hónapos tanulmányút, 2012: Szíria 

Művei közgyűjteményekben

BBM, Szentendre, Ferenczy Múzeum; Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum

Fontosabb előadásai

2007: Esztergom, Ősi kultúrák Dél-Amerikában (utazási beszámoló)

2009: Vasvár, Emberábrázolás a népi famunkákban

2012: Magyaralmás, Ásatások Szíriában (úti beszámoló)

2013: Székesfehérvár, Falubíró láda restaurálása

2013-2014: Szabadegyháza: Fazekas alkotótábor vezetője

Publikációja

Csiszár Attila – Franta Dezső: A gartai bíróláda restaurálása. In Soproni Szemle, 2012. 66. 237-243 p.

Főbb restaurátori munkái 

Számos nagyjelentőségű kulturális hagyaték tárgyi anyagát restaurálta (pl.: Jókai Mór bútorait, Ady Endre íróasztali tárgyait, erdélyi festett bútorokat stb.). 

2002-ig: Bakonybél Monostor templom: stallumok, apáti trónus, sekrestyeszekrény, ajtó; 

Lendvadedes: Harangláb; Kehidakustány: Harangláb; Budapest Vár: volt Vendéglátó-ipari Múzeum barokk ajtók, ablakok; Gánt rk. templom oltár; Szabadbattyán rk. templom oltár; 

2005-2006: Budapest, Szent György Fogadó helyreállítása fémrestaurátora; 2014: Pusztavámi Római Katolikus Plébániatemplom keresztelőkútjának restaurálása; 

Egyéni tárlata 

Esztergom, Sugár Galéria 1998, 2005 (fotókiállítás)

Csoportos kiállítások:

Esztergom, 1992, EKG 1994 (Fotóklub),  

EMC

Esztergom, EKG 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2015, Rondella Galéria 2001, Szabadidő Központ 2007 (Babits Mihály szobrának újraalkotása árverés); Székesfehérvár, 2002; Sárvár, Nádasdi-vár Galéria Arcis 2015

Külföld

Párkány (SK), Városi Galéria 2003; Révkomárom (SK), DMM 1994; Szófia (BG), Magyar Intézet 2005

Publikációk:

Tárlatok a Várhegyen!=EVID, 1992. 08. 16. 30-31. sz. 

Komárom-Esztergom megye Önkormányzata és a Duna Menti Múzeum „Az Esztergomi Művészek Céhe”címmel kiállítást rendez, melynek megnyitójára október 21-én, 17 órakor kerül sor Révkomáromban.= EVID, 1994. 10. 20. 42. sz.

Kaján Imre: Az Esztergomi Művészek Céhe kiállítása a rév-komáromi Duna-menti Múzeumban:=EVID, 1994. 11. 10. 45. sz.

Pálos Imre: Esztergom, Duna Múzeum, Céh tárlat.= EVID, 1997. 12. 11. 50. sz.

Pálos [Imre]: Franta Dezső képei az inkák világából.= EVID, 1998. 10. 22. 42. sz.

Sz[ántó] Barna]: VARIETAS DELECTAT Céhlegények (és céhleányok) tárlata.= EVID, 2001. 10. 31. 43. sz. 

 (-s) [Pálos Imre]: Esztergomi Művészek Céhe: ÜNNEPI TÁRLAT.=EVID 2002. 03. 21. 11 sz.

Kun Marianna: A művészet szolgálatában: Esztergomi Művészek Céhe.=EVID, 2006. 12. 21. 51-52. sz. színes illusztr.

Turányi Sándor: 15 éves Esztergomi Művészek Céhe 2006. Borító terv, grafika: Ternován Zoltán, Fotó: Horváth Orsolya. Angol nyelvű fordítás: Bánhidy Anita Éva. Esztergom, 2006 Esztergomi Művészek Céhe, 39 p. Illusztr.

Gábor Gina: A Franta műhely titka.=2009. 09.22. http://feol.hu/otthon/a-franta-muhely-titka-1169069

Istvánffy Miklós (szerk.): A húszéves Esztergomi Művészek Céhe. Esztergom, 2011 Esztergomi Művészek Céhe, 44 p. Illusztr.

Rövidítésjegyzék

BBM= Balassa Bálint Múzeum, Esztergom

DMM=Duna Mente Múzeum, Révkomárom 

EKG=Duna Múzeum, Európai Közép Galéria

EMC=Esztergomi Művészek Céhe

EVID=Esztergom és Vidéke

Anyaggyűjtés lezárva

Esztergom 2015. december 2. 

Dr. Bárdos István

 

Funk Péter (Budapest, 1965) restaurátor művész.

1999-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola bútorrestaurátor szakán. Korábban a Magyar Műemlékvédelmi Hivatal alkalmazásában, 

Galyasi Géza Attila (Komló, 1976) fotóművész. Kisgyermekkora óta él Esztergomban.

Kezdetben Szekeres Jánostól természetfotózást, később a középiskolai tanulmányokkal párhuzamosan Mudrák Attila mellett dolgozott és tanult.